Celebrada en data 18 de juny de 2014, a les 20:00 hores. Amb la presència de 13 socis de l’associació, més els 3 membres de l’actual Junta Directiva, que dirigeixen la sessió.

ORDRE DEL DIA

1.- MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA; Correcció d’errades ortogràfiques i modificació dels articles 10, 13 i 23

2.- EXAMEN I APROVACIÓ DE LA GESTIÓ I DELS COMPTES DE L’ACTUAL JUNTA DIRECTIVA

3.- VOTACIÓ I NOMENAMENT DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA

1.-Modificació estatutària

Es presenta la revisió i correcció ortogràfica dels Estatuts duts a terme per la Lidia Capdet (mare i professora de l’escola). S’aprova i s’acorda actualitzar-ho.

Modificació de l’article 10; s’acorda modificar el punt 2, la forma d’adreçar les comunicacions als socis, quedant redactada de la següent forma; La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant escrit via mail, a través del blog de l’associació i en format paper que s’exposarà al taulell d’anuncis de l’escola.

Modificació de l’article 13; s’acorda incloure en l’esmentat article el següent punt; Els membres de la Junta Directiva no podran tenir representació política a l’Ajuntament del municipi.

Modificació de l’article 23; s’acorda incloure en l’esmentat article el següent punt; Dins cada comissió hi haurà d’haver un membre que formi part de la Junta Directiva, el qual exercirà d’interlocutor de la Comissió.

2.- Examen i aprovació de la Gestió i dels Comptes de l’actual Junta Directiva

S’aprova la gestió duta a terme durant aquesta candidatura per l’actual Junta Directiva, agraint la seva dedicació.

Es presenta per part del Tresorer el resum de Comptes Anuals, els quals queden aprovats.

3.- Votació i nomenament de la nova Junta Directiva

S’acorda el cessament de l’actual Junta Directiva i s’informa que s’ha presentat una única candidatura per a optar a ser la nova Junta Directiva de l’AMPA, integrada pels següents membres:

–       Montserrat Matamala Conchello

–       Mariana Ochoa Gianinetto

–       Albert Freixas Blesa

–       Elisabet Fernàndez Esteve

–       Francesc Ibáñez Costa

–       Rosa Maria Valverde López

–       Xavier Barranco Serrano

–       Sara Quintana Bosch

–       Marta Reche Lavado

–       Teresa Castilla Montoya

A la vista de ser la única candidatura que opta al càrrec, s’accepta per unanimitat de tots els assistents el nomenament de la nova Junta Directiva, els membres de la qual accepten els càrrecs de membres de la Junta Directiva, procedint a distribuir els seus càrrecs dins la Junta Directiva de la següent manera:

Presidenta: Montserrat Matamala Conchello

Secretària: Mariana Ochoa Gianinetto

Tresorer: Albert Freixas Blesa

Vocals: Elisabet Fernàndez Esteve, Francesc Ibáñez Costa, Rosa Maria Valverde López, Xavier Barranco Serrano, Sara Quintana Bosch, Marta Reche Lavado, Teresa Castilla Montoya

 

AMPA Camins

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s