Dins de l’estructura organitzativa de l’AFA hi ha comissions encarregades de diferents funcions. Algunes tenen l’objectiu de l’organització d’activitats, d’altres s’encarreguen de vehicular i gestionar serveis per a les famílies.

Tot seguit podeu consultar informació sobre cadascuna de les comissions que existeixen actualment:

👉 Comissió de jornada escolar